REJESTRACJA
WAŻNE TERMINY
KOMITETY
PROGRAM
KONTAKT
DO POBRANIA

:: LANGUAGE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:: LOKALIZACJA

:: KEYNOTE SPEAKERS

:: KOMUNIKATY

:: SPONSORZY

:: WYSTAWY

:: NBTAD 2013

 

 

Cykliczna konferencja dotyczy zagadnień związanych z nowymi technologiami budowlanymi w architekturze i architekturze krajobrazu. Budownictwo w Polsce i za granicą związane jest z często występującymi problemami natury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej, a także normalizacyjno-legislacyjnej. Ujawniają się one w skali całych obiektów, ich części oraz detali budowlanych. Ich prezentacja i analiza pozwalają odkryć przyczyny i pomagają znaleźć stosowne rozwiązania. Zagadnienia kształcenia architektów i inżynierów są także bardzo istotną tematyką konferencji.
Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli akademickich, specjalistów i projektantów w zakresie architektury i budownictwa ogólnego oraz architektury krajobrazu, którzy zajmują się zawodowo i naukowo podejmowaną tematyką bądź są nią zainteresowani.

 

Cel konferencji :

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze stosowaniem współczesnych technologii budowlanych w Polsce i za granicą. Przewidywana jest prezentacja najnowszych osiągnięć w badaniach teoretycznych i doświadczeń projektowo-realizacyjnych oraz szeroka i otwarta dyskusja nad nimi. Wnioski z dyskusji mają wspierać z jednej strony praktykę zawodową, a z drugiej wskazywać kierunki badań naukowych. Innym ważnym celem konferencji jest rozpowszechnienie prezentowanych zagadnień wśród inżynierów praktyków, projektantów i wykonawców. Edukacja architektów i inżynierów jest również ważnym celem tej konferencji. Przewidziana jest publikacja konferencyjna recenzowanych artykułów w formie monografii.

Planowana jest również publikacja wybranych artykułów dotyczących edukacji architektów i inżynierów w Global Journal of Engineering Education Global Journal of Engineering Education, czasopiśmie naukowym indeksowanym w Scopusie.

Tematyka NBTAD 2016:

Tematyka konferencji dotyczy następujących paneli:

1) Architektura i budownictwo
2) Architektura krajobrazu
3) Edukacja architektów i inżynierów

Referaty konferencyjne mogą dotyczyć, ale nie muszą być ograniczane do, następujących tematów:


• projektowania architektoniczno-budowlanego wobec problemów związanych z nowymi technologiami
• nowych technologii i ich wpływu na komfort użytkowania (mikroklimat, warunki higieniczno-sanitarne)
• trwałości i niezawodności obiektów z zastosowaniem nowych systemów budowlanych
• nowych technologii wobec ograniczeń legislacyjnych (normatywy, normy, ochrona pożarowa)
• nowe technologie w architekturze zrównoważonej
• nowe metody i sposoby edukacji architektów i inżynierów
• zastosowanie nowych technologii w komunikacji i kształceniu architektów i inżynierów
• jakość, akredytacja i efekty kształcenia architektów i inżynierów

 

Uczestnicy NBTAD 2016:

• architekci
• inżynierowie budowlani
• nauczyciele akademiccy
• konstruktorzy
• architekci krajobrazu
• oferenci technologii budowlanych
• producenci materiałów budowlanych
• generalni wykonawcy

 

Publikacje:

Referaty będą opublikowane w formie:
• wydawnictwa konferencyjnego z abstraktami referatów (w języku polskim i angielskim)
• monografii wieloautorskiej (w języku angielskim)
• artykułu naukowego w Global Journal of Engineering Education Global Journal of Engineering Education

Warunkiem publikacji referatu w monografii jest:
• zgodność z założeniami konferencji
• zgodność z wytycznymi wydawniczymi (edytorskimi) - w zakładce [do pobrania]
• pozytywna opinia Komitetu Naukowego Konferencji

 

Publikacja w GJEE:


• wybrane referaty, prezentowane w Panelu 3 tej konferencji, będą mogły być publikowane w Global Journal of Engineering Education Global Journal of Engineering Education, po uzyskaniu pozytywnych referencji i dokonaniu opłaty publikacyjnej.

 

Opłaty za uczestnictwo w konferencji NBTAD 2016:

A/ Panel 1,2 - Pakiet "uczestnik" - 900 zł (lub 200€) obejmuje:

• wygłoszenie referatu
• uczestnictwo w obradach konferencji
• wydawnictwo konferencyjne z abstraktami referatów
• publikację w formie monografii
• zwiedzanie ekspozycji firmowych i wystaw towarzyszących
• obiady i poczęstunek w przerwach
• udział w uroczystej kolacji

B/ Panel 3 - Pakiet "uczestnik" - 900 zł (lub 200€) + $A 500 (za publikacje w GJEE) obejmuje:

• wygłoszenie referatu
• uczestnictwo w obradach konferencji
• wydawnictwo konferencyjne z abstraktami referatów
• zwiedzanie ekspozycji firmowych i wystaw towarzyszących
• obiady i poczęstunek w przerwach
• udział w uroczystej kolacji
• trzy pozytywne referencje publikacji (przez GJEE)
• publikację w Global Journal of Engineering Education Global Journal of Engineering Education

Informacje uzupełniające:

• bieżące informacje przesyłane będą indywidualnie w formie komunikatów drogą mailową
• przejazd i zakwaterowanie uczestników we własnym zakresie

 

Wpłaty:

• 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340 - wpłaty w PLN
• 90 1060 0076 0000 3210 0013 7470 - wpłaty w EURO

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Polska
Dopisek: "Konferencja NBTAD 2016"